Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Artykuły dodane przez Dorota Nidzworska (Strona 12)

Sesja Rady Miasta

30 czerwca odbyła się XVII sesja Rady Miasta Lubawa. Głównym punktem programu obrad była dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Lubawa na dzień 31.12.2019 r. Jest to dokument podsumowujący kondycję miasta w roku poprzednim. Porusza się w nim m. in takie obszary tematyczne, jak: gospodarka finansowa, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, bezpieczeństwo public ...

Więcej

Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje, dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów. Podczas konsultacji będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat pożyczek finansowanych ze środków unijnych w ramach realizacji projektu pt. „Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie” RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce konsultacji: ...

Więcej

KOMPUTERY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBAWIE

W dniach 6 maja – 3 czerwca 2020 r. Gmina Miejska Lubawa przekazała sprzęt komputerowy do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie zgodnie z wnioskami o powierzenie grantu na realizację projektu pod nazwą ,,Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 ,,Wyeliminowanie te ...

Więcej

Bezpłatne konsultacje dla Przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego serdecznie zaprasza na indywidualne konsultacje, dotyczące wsparcia rozwoju i inwestycji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Start-upów. Podczas konsultacji będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat pożyczek finansowanych ze środków unijnych w ramach realizacji projektu pt. „Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie” RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce konsultacji: ...

Więcej

Projekt „Zdalna szkoła +”

Gmina Miejska Lubawa po raz drugi otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w wysokości 74.979,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. W ramach reali ...

Więcej
Translate »
Scroll to top