Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Artykuły dodane przez Maciej Grabowski (Strona 3)

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektów: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko - Mazurskim na lata 2021 - 2025,Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko - Mazurskim na lata 2021 - 2026. Wszystkie informacje dotyczące konsultacji znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA. ...

Więcej

Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem – aktualizacja

Pomoc dla posiadaczy chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski ...

Więcej

Lubawa opowiada się za przebiegiem drogi ekspresowej S5 w Wariancie II (zielonym)

7 października br. odbyła się konferencja w formie online zorganizowana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie podsumowująca dotychczasowe prace nad Studium Korytarzowym dla projektowanej drogi S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marze (A1). Plan ten to kolejny duży krok w nadrabianiu zaległości komunikacyjnych i transportowych regionu Warmii i Mazur. Do wzięcia udziału w konsultac ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa – informacja

Lubawa, dnia 30.10.2020 r. OGŁOSZENIE W związku z planowaną analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubawa Burmistrz Miasta Lubawa informuje o możliwości składania wniosków w celu przeprowadzenia analizy potrzeb i możliwości rozwoju miasta Lubawa ...

Więcej
Translate »
Scroll to top