Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Artykuły dodane przez Maciej Grabowski (Strona 4)

XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

18 grudnia br. odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Najważniejszym punktem grudniowej sesji było uchwalenie budżetu na 2021 rok. Radni po uprzednim odczytaniu pozytywnych opinii, zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa, jednogłośnie uchwalili budżet miasta Lubawa na 2021 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2021-2039 ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza przetarg nieograniczony

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa ul. Witosa i ul. Grzymowicza w Lubawie” - Termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. - Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa w terminie do dnia 14.01.2021 r. do godz. 10:30. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze strony int ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza przetarg nieograniczony

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa ul. Borek w Lubawie” - Termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. - Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa w terminie do dnia 14.01.2021 r. do godz. 10:00. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Inf ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza przetarg nieograniczony

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa Skateparku w Lubawie” - Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r. - Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa w terminie do dnia 07.01.2021 r. do godz. 10:00. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Biuletyn ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza przetarg nieograniczony

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa” - Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2021 r. - Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa w terminie do dnia 07.01.2021 r. do godz. 10:30. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja i ...

Więcej
Translate »
Scroll to top