Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje dotyczące działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje dotyczące działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje dotyczące działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Cel konsultacji – skonsultowanie projektu aktu normatywnego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,

Przedmiot konsultacji – projektu uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Lubawa na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji – od 18 października 2016 r. do 28 października 2016 r.

Miejsce konsultacji – Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa miasta Lubawa.

Forma konsultacji – publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta Lubawa.

Uwagi należy nadsyłać do dnia 28 października 2016 r do godz. 15.00, na adres Urzędu Miasta Lubawa lub pocztą elektroniczną na adres sooc@lubawa.pl

Projekt uchwały

Komentarze

Komentarze

Scroll to top