Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » II sesja Rady Miasta

II sesja Rady Miasta

II sesja Rady Miasta

5 grudnia odbyła się II sesja Rady Miasta Lubawa. Głównym celem obrad było powołanie stałych Komisji Rady ustalenie zakresu ich działania oraz składów ich osobowych i dokonanie wyboru przewodniczących. Uchwałą Rady Miasta powołano 5 komisji. Nową komisją jest Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego, która w latach poprzednich była scalona z Komisją Oświaty, Kultury oraz Sportu.

 

  1. Komisja Rewizyjna, skład:- Marian Kasprowicz – Przewodniczący

– Mikołaj Tański

– Wojciech Piszczatowski

– Tadeusz Licznerski

– Iwona Pruchniewska

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności burmistrza miasta oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Miasta.

 

  1. Komisja Budżetu i Finansów, skład:- Janusz Sobiechowski – Przewodniczący

– Jerzy Brodowski
– Jan Sarnowski

– Marian Kasprowicz

– Magdalena Pankowska

Komisja Budżetu i Finansów rozpatruje i opiniuje sprawy związane z projektowaniem i realizacją budżetu miasta oraz projektami podatków, opłat i innymi sprawami majątkowymi miasta.

 

  1. Komisja Zdrowia i Porządku Publicznego, skład:- Wojciech Piszczatowski – Przewodniczący

– Jerzy Brodowski
– Jan Sarnowski

– Anna Tańska

– Marek Licznerski

– Grzegorz Boczek

Do zadań Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego należy profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, opieka społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia i polityki społecznej. W zakresie obowiązków tej komisji znajdują się również sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym, ochrona przeciwpożarowa, porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli.

 

  1. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta, skład:- Anna Tańska – Przewodnicząca

– Józef Kurszewski
– Grzegorz Rolka
– Iwona Pruchniewska
– Janusz Sobiechowski

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta rozpatruje i opiniuje sprawy związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, ochroną zabytków, kulturą, sportem oraz turystyką. W ramach tych zadań Komisja zajmuje się sprawami związanymi z utrzymaniem bazy kulturalnej i sportowej, ochroną środowiska naturalnego, współpracą z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury i sportu oraz promocją miasta i współpracą z zagranicą.

 

  1. Komisja Gospodarcza, Prawa, Pracy i Bezrobocia, skład:- Tadeusz Licznerski – Przewodniczący

– Bolesław Zawadzki
– Józef Kurszewski
– Marek Licznerski
– Grzegorz Rolka
– Grzegorz Boczek

Komisja Gospodarcza, Prawa, Pracy i Bezrobocia współuczestniczy w wypracowaniu strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta. Rozpatruje sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, programowaniem gospodarczy, przekształceniem prywatyzacyjnym oraz gospodarowaniem mieniem komunalnym.

 

Radni w toku obrad podjęli również uchwałę w sprawie zasad przyznawania wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju, a także wynagrodzenia dla burmistrza. Uchwałą Rady Miasta zmieniono także zapis dotyczący częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawą. Po zmianie w okresie letnim (od 1 maja do 31 października) – popioły, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 30 kwietnia) – odpady ulegające biodegradacji będą odbierane raz w tygodniu. Ponadto odpady selektywne z obszarów zabudowy wielorodzinnej będą odbierane dwa razy w tygodniu.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top