Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Lubawa na 3. miejscu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

Lubawa na 3. miejscu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

Lubawa na 3. miejscu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

23 października w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja naukowa „Zrównoważony Rozwój Społeczno – Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, podczas której nastąpiło ogłoszenie wyników w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. W tym roku ranking został podzielony na dwie kategorie. W pierwszej zostały wyróżnione gminy, w których zaobserwowano najlepszą dynamikę rozwoju, natomiast w drugiej te gminy, które osiągnęły najwyższy sumaryczny wskaźnik rozwoju.
Gmina Miejska Lubawa znalazła się na trzecim miejscu (na 239 gmin miejskich) w  kategorii sumaryczny wskaźnik rozwoju.

Analizie zostało poddanych 16 wskaźników:
wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, za każde 10 zł przyznano 1 punkt,
procent wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy, za każdy procent przyznano 1 punkt,
wydatki na transport i łączność per capita, za każde 10 zł przyznano 1 punkt,
procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu gminy, za każdy procent przyznano 1 punkt,
procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, za każdy procent przyznano 1 punkt,
liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, za każdy podmiot przyznano 1 punkt,
liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, za każdą osobę pracującą przyznano 1 punkt,
liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, za każdą osobę bezrobotną przyznano minus jeden punkt,
napływ ludności na 1000 mieszkańców, za każdą osobę przyznano 1 punkt,
odpływ ludności na 1000 mieszkańców, za każdą osobę przyznano minus 1 punkt,
liczba absolwentów szkół wyższych na 1000 mieszkańców, za każdego absolwenta przyznano 1 punkt,
liczba komputerów z dostępem do internetu w szkołach, za każdy komputer przyznano 1 punkt
procent radnych z wyższym wykształceniem, za każdego radnego przyznano 1 punkt,
procent ludności objętej wodociągami, za każdy procent przyznano 1 punkt,
procent ludności objętej kanalizacją ścieków, za każdy procent przyznano 1 punkt,
procent ludności objętej oczyszczalnią ścieków, za każdy procent przyznano 1 punkt.
lubawa ranking
Materiał konferencyjny. Wskaźniki zrównoważonowego rozwoju – Lubawa.

Lubawa w kategorii gmin miejskich wyprzedziła m.in. Pruszcz  Gdański, Zakopane, Kołobrzeg czy Łebę, ustępując miejscowościom turystycznym: Krynicy Morskiej (1 miejsce) oraz Karpaczowi (miejsce 2). Trzecie miejsce Lubawy jest najlepszym rezultatem osiągniętym w województwie. W kategorii gmin miejskich kolejne miasto z woj. warm. – mazurskiego to Lidzbark Warmiński, który uplasował się na 80. miejscu. Kolejna jest sąsiadująca z nami Iława, która zajęła miejsce 96.

Lubawa nie powiła się w czołówce rankingu po raz pierwszy. W 2011 roku zajęliśmy 4. pozycję, w 2012 roku –  8 miejsce, w 2013 roku było to miejsce 16, natomiast w ubiegłym roku zajęliśmy 9 pozycję. Każde z wyżej wymienionych miejsc dało Lubawie pozycję lidera w województwie warmińsko – mazurskim.

Była to już XIII edycja Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST. Ranking jest przeprowadzony corocznie przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka. Dane samorządów, które podlegają ocenie pochodzą bezpośrednio z Głównego Urzędu Statystycznego.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top