Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

3 lipca odbyła się zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Lubawa nadzwyczajna IX sesja Rady Miasta Lubawa. Przedmiotem sesji było przyjęcie przez radnych Programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie miasta Lubawa.

Program został opracowany na zlecenie 14 gmin należących do Sieci Miast Cittaslow, w tym Gminy Miejskiej Lubawa, przy współpracy z Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie. Program rewitalizacji w zakresie miasta Lubawa to program, który w dużej mierze dotyczy rewitalizacji wybranych obszarów naszego miasta. Zawiera opis planowanych Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych mających na celu m.in.: przeciwdziałanie degradacji znaczenia miasta Lubawa na tle województwa i innych ośrodków, podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych, aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno – zawodowej, wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomi społecznej, zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, ograniczenie istniejących nierówności w dostępie do usług zdrowotnych, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawę jakości obszarów zdegradowanych.

W ramach Zintegrowanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych planowane jest m.in. utworzenie na terenie po byłym zamku biskupów chełmińskich Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej, w którym znajdowałoby się centrum administracyjne, Muzeum Ziemi Lubawskiej, Klub Integracji Społecznej oraz Centrum Ekonomii Społecznej. W Program wpisana jest również rewitalizacja uliczek po wschodniej i północnej stronie Starego Rynku, a więc: Browarowej, Ratuszowej, Kilińskiego, Pomorskiej, Bankowej, Podgórnej oraz Placu 700-lecia. Realizacja Programu rewitalizacji ma być dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

 

Komentarze

Komentarze

Scroll to top