Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Lubawy”

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Lubawy”

Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Lubawy”

Dnia 4 sierpnia 2017 r do Urzędu Miasta Lubawa wpłynęła oferta Lubawskiego Towarzystwa Tenisowego LAVER, ul. Łąkowa 8, 14-260 Lubawa na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Lubawy”.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.), w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej miasta Lubawa i w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Lubawa w pok. nr 7, tel. 89 645-53-08, w godzinach 7.15 – 15.15.

Oferta – do pobrania

 

Komentarze

Komentarze

Scroll to top