Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Ostatnia uroczysta sesja Rady Miasta

Ostatnia uroczysta sesja Rady Miasta

Ostatnia uroczysta sesja Rady Miasta

31 października 2014 roku odbyła się ostatnia, 40. sesja Rady Miasta Lubawa VI kadencji. Miała ona charakter uroczysty i odbyła się w Kinie Pokój.
Na początku obrad została przedstawiona informacja o oświadczeniach majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do ich złożenia.
Na sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa. Zgodnie z nią stawki w 2015 roku nie ulegną zmianie.
Uchwalono również regulamin korzystania z placów zabaw oraz regulamin korzystania z Lubawskich Łazienek. Zgodnie z regulaminem zabrania się wprowadzania zwierząt na teren parku oraz placów zabaw, spożywania na tym terenie alkoholu oraz korzystania z rowerów. Łazienki Lubawskie mają być przestrzenią służącą rekreacji i spędzenia czasu w rodzinnym gronie. W tym celu należy wyeliminować zagrożenia, które mogą być spowodowane ich nieprawionym użytkowaniem. Należy przypomnieć, że Łazienki od stycznia będą miały swojego administratora – Ośrodek Sportu i Rekreacji. Będzie to zatem przestrzeń monitorowana przez pracowników tej jednostki. Park będzie zamykany również na noc. Mamy nadzieję, że te decyzje przyczynią się do tego, że z naszego lubawskiego parku będziemy mogli się cieszyć przez długie lata.
Kolejna uchwała, określa warunki współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in. klubami sportowymi na kolejny rok. Uchwała ta wyznacza priorytetowe cele i zadania oraz ogólną kwotę dotacji, jaka z budżetu miasta zostanie przeznaczona na współpracę z organizacjami.
Decyzją Rady miasto przystąpiło również do „Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”. Jest to projekt, do którego przystępują wszystkie gminy znajdujące się w obrębie planowanej sieci szerokopasmowej Internetu. Programem objęta jest cała Polska Wschodnia i ma on służyć do likwidowania barier komunikacyjnych na obszarze naszego województwa.
Po wyczerpaniu porządku obrad swoje przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miasta – Bolesław Zawadzki oraz Burmistrz Lubawy – Maciej Radtke.
Przewodniczący Rady podsumował pracę rady oraz podziękował pracownikom urzędu za miłą pomoc w obsłudze rady oraz za dobrze przebiegającą współpracę. Burmistrz podsumował 4-letnią współpracę z radą miasta. Przypominał szereg inwestycji, które udało się zrealizować dzięki jednomyślności i zgodzie panującej w Radzie Miasta.
Na koniec zostały wręczone podziękowania dla Radnych. Za kilku a w niektórych przypadkach wieloletnią współpracę podziękowali burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik i sekretarz miasta.
Po tej uroczystości Radnym obecnej kadencji została przedstawiona wstępna koncepcja zagospodarowania terenu w obrębie murów zamku biskupów chełmińskich. Zgodnie z założeniem powinno tam powstać szeroko rozumiane centrum usług dla ludności, w którym zlokalizowane mogłyby zostać: muzeum ziemi lubawskiej, inkubator przedsiębiorczości, usługi z zakresu pomocy społecznej  czy obsługi administracyjnej dla mieszkańców. Zrekonstruowany natomiast zamkowy dziedziniec mógłby pełnić funkcje kulturalne. W przestrzeń zamkowych murów zaprojektowana została również 60-metrowa ażurowa wieża z pomostem widokowym, z którego będzie można podziwiać panoramę miasta. Koncepcja poddana zostanie konsultacjom społecznym i dopiero wtedy okaże się, czy spodoba się mieszkańcom.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top