Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Podpisanie umowy na II etap budowy ulicy Sadowej

Podpisanie umowy na II etap budowy ulicy Sadowej

Podpisanie umowy na II etap budowy ulicy Sadowej

W środę 10 sierpnia burmistrz miasta Maciej Radtke razem ze skarbnikiem – Danutą Szczepańską podpisali umowę z wykonawcą II etapu budowy ulicy Sadowej – firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Inwestycja będzie przebiegać dwuetapowo, a jej zakres obejmuje: budowę drogi asfaltowej o szerokości 6 metrów na odcinku ponad 800 metrów bieżących. W ramach inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowania ul. Sadowej z ul. 19 Stycznia oraz skrzyżowanie z ul. Wiśniową. Inwestycja obejmie również budowę parkingu przy Szkole Podstawowej, zjazdów na posesje, budowę chodników i opasek, budowę i przebudowę odwodnienia, przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetlenia, przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, przebudowę sieci telekomunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Miasto zrealizuje budowę drogi z dofinansowaniem z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pierwotnie wniosek został oceniony pozytywnie, ale ze względu na ograniczone środki finansowe przydzielone na nasze województwo, zostaliśmy umieszczeni na liście rezerwowej. Nie czekając na ewentualne przyznanie dofinansowania, zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Etap I zakłada rozpoczęcie prac od ul. 19 Stycznia, budowę ok. 100 mb jezdni, chodników, budowę parkingu – na 22 miejsca parkingowe w sąsiedztwie szkoły podstawowej – oraz przebudowę pozostałych sieci na tym odcinku. Przetarg na etap I został ogłoszony w kwietniu br. natomiast umowa podpisana została w czerwcu z wykonawcą F.H.U. LAS VEGAS Piotr Musiał z Lubawy na kwotę 484.904,13 zł (wykonawca zaoferował 5 letni okres rękojmi za wady).

W związku z osiągniętymi oszczędnościami przetargowymi Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, będący operatorem programu rządowego umieścił projekt Lubawy na liście projektów przewidzianych do dofinansowania i realizacji w 2016 roku. W związku z powyższym w lipcu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na etap II zadania obejmujący pozostałą część prac. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, a zaoferowana kwota to 2.199.952,22 zł i 5 letni okres rękojmi za wady. Umowa z wykonawcą została podpisana w sierpniu. Termin zakończenia wszystkich prac przewidziany został na koniec listopada bieżącego roku. Łączna wartość robót budowlanych wynosi 2.684.856,35 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

W związku z prowadzonymi pracami mieszkańcy ulic Sadowej, Wiśniowej i Jabłoniowej będą musieli liczyć się z utrudnionym dojazdem do swoich posesji. Na czas prowadzonych prac wykonawcy będą musieli przedstawić projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top