Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Kultura » Przetarg nieograniczony pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa w 2015 roku”

Przetarg nieograniczony pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa w 2015 roku”

Przetarg nieograniczony pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa w 2015 roku”

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych wraz z odnową oznakowania poziomego w mieście Lubawa w 2015 roku”

– Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.05.2015 r.
– Oferty należy składać w siedzibie Urzędu w terminie do dnia 20.03.2015 r. do godz. 10:00.
– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pok. nr 9 lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=123985

Burmistrz Miasta Lubawa

/-/ Maciej Radtke

Komentarze

Komentarze

Scroll to top