Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Przetarg nieograniczony pn. „Remont i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie – etap I”

Przetarg nieograniczony pn. „Remont i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie – etap I”

Przetarg nieograniczony  pn. „Remont i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie – etap I”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

ogłasza przetarg nieograniczony

pn. „Remont i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie – etap I”

  • Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30.06.2016 r.,

  • Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 18.09.2015 r. do godz. 9:00,

  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubawa http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=127315.

Dyrektor MOK

/-/ Zenon Paprocki

Komentarze

Komentarze

Scroll to top