Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

W dniu 25 marca 2015r. / środa / o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

 

                                               Projekt porządku obrad przewiduje :

 

1. Otwarcie ,stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2014” uchwalonego uchwałą Nr XXXI/307/2013 z dnia 27 listopada 2013r.

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla   Miasta Lubawa za 2014 rok uchwalonego uchwałą Nr XXXI/308/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 listopada 2013r.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za rok 2014;

– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Przedszkola Miejskiego w Lubawie za rok 2014;

– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyniku za 2014 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie;

b/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa dla dzielnicy przemysłowej;

c/ przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej;

d/ zmiany uchwały  Nr XXXI/310/2013 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

e/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego;

f/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego;

g/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015-2039;

h/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok.

9. Sprawozdania z wykonania zadań przez Radę i jej Komisje wynikające z planów pracy za 2014 rok.

10. Pytania i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

 

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8.00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top