Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

17 września odbyła się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na sesji po pozytywnych opiniach Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej radni jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2014 roku.

Ponadto podjęte zostały dwie uchwały związane z oddaniem do użytku drogi wojewódzkiej 541. Pierwsza z nich zmienia kategorię ulicy Składowej z drogi gminnej na drogę wojewódzką. W związku ze zmianą przebiegu drogi wojewódzkiej, zmieniono również kategorię drogi ulicy Gdańskiej (od ronda Hallera do ronda przy pomniku Chrystusa Króla) oraz odcinka drogi w ulicy Kupnera (do skrzyżowania z ulicą 19-tego stycznia) z wojewódzkiej na drogi gminne.

Na sesji burmistrz miasta – Maciej Radtke nawiązał do pytania radnego Tadeusza Licznerskiego, które padło na ubiegłej sesji i dotyczyło utrzymania dróg powiatowych – m.in. ulicy Przemysłowej i Towarowej. Burmistrz przekazał, że kilkakrotnie zwracał uwagę na zły stan tych dróg Starostwu Powiatowemu w Iławie. Jest duży problem z prawidłowym utrzymaniem zieleni i czystości na tych drogach. Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie nie reaguje na czas na napływające z urzędu miasta sygnały dotyczące złej nawierzchni chodników oraz nawierzchni asfaltowej, a także prawidłowego utrzymania czystości.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top