Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

W dniu 28 stycznia 2015r. / środa / o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się IV zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2015-2017;

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym;

c/ udzielenia pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji;

d/ udzielenia pomocy finansowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie;

e/ określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie;

f/ nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa;

g/ przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Lubawy do 2025 roku”;

h/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego;

i/ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok;

j/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015-2039;

k/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok.

5. Pytania i wolne wnioski.

6. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8.00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top