Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

28 stycznia odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami przedstawił zastępca burmistrza – Stanisław Kieruzel. W tym czasie burmistrz miasta uczestniczył w konferencji samorządowców, którą zorganizowali wspólnie wojewoda Marian Podziewski oraz marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

W toku obrad radni przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2015-2017. Rada podjęła również decyzję o wsparciu finansowym Komisariatu Policji w Lubawie kwotą 10.000 złotych na wydatki remontowe oraz 5.000 złotych z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji podczas imprez masowych w Lubawie. Dotacja w kwocie 15.000 złotych została również przekazana Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem zakupu samochodu kwatermistrzowskiego.

Rada Miasta uchwałą określiła również zasady zbycia, oddania w dzierżawę lub najem aktywów trwałych przez Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa dotyczy konieczności uregulowania własności działek miejskich stanowiących ulicę Mickiewicza, Leśną i Ruczyńskiego, będących dotychczas w posiadaniu Skarbu Państwa. W tym celu m.in. kolejną uchwałą została powołana Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego. W skład komisji weszli: zastępca burmistrza – Stanisław Kieruzel, kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji – Sławomir Jamroży oraz Marek Szymański, Piotr Kanicz i Łukasz Keński – pracownicy Urzędu z wyżej wymienionego referatu.

Radni uchwali również „Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Lubawy do 2025 roku”. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów miasta stwierdzający stan obecny oraz zakładający kierunki rozwoju na najbliższe 10 lat.

Uchwałą Rady Miasta zabezpieczono środki na wykonanie monitoringu w Łazienkach Miejskich – budowę sieci transmisyjnej oraz montaż kamer. Koszt wykonania tej inwestycji wyniesie 65.000 złotych. W budżecie ujęta została również inwestycja polegająca na budowie sztucznego lodowiska oraz boiska wielofunkcyjnego. Realizacja zadania przewidziana jest w najbliższych trzech latach.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top