Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

26 listopada odbyła się XIII zwykła sesja Rady Miasta Lubawa.

W toku obrad radni przyjęli program współpracy miasta Lubawa na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz zaktualizowali regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Podczas sesji zmieniono również stawki podatków. I tak w 2016 roku podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 0,89 zł/1m2, natomiast od nieruchomości w której prowadzona jest taka działalność – 20,90 zł/ 1m2. Natomiast właściciele budynków mieszkalnych będą opłacać stawkę 0,75 zł/1m2. Nie zmieniły się natomiast stawki podatku od środków transportowych, które pozostały na niezmienionym poziomie.

Ważną uchwałą ostatniej sesji była decyzja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski jest to kwota zarezerwowana w budżecie miasta na realizację inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców. Na ten cel ze środków miasta została zarezerwowana kwota 150 tys. złotych. Propozycje do realizacji w Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego będzie można zgłaszać już roku przyszłym. Z wnioskiem może wystąpić grupa 30 mieszkańców. Środki te można przeznaczyć na cele związane z rozwojem miasta, poszerzeniem oferty rekreacyjnej, zagospodarowaniem zieleni miejskiej oraz realizację drobnych inwestycji. Budżet Obywatelski ma zachęcić lubawian do współpracy w tworzeniu miasta przyjaznego mieszkańcom. Pierwsze propozycje zgłoszone przez mieszkańców będą realizowane w 2017 roku.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top