Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

Sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że XII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 28 października 2015r., tj. środa, o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2014/2015.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;
b/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na okres kadencji 2016 – 2019;
c/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Lubawa;
d/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży;
e/ ustanowienia wyróżnienia “Zasłużony dla Miasta Lubawy” oraz określenia zasad przyznawania wyróżnienia.
6. Pytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski
Uwaga!
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top