Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » V sesja Rady Miasta Lubawa

V sesja Rady Miasta Lubawa

V sesja Rady Miasta Lubawa

25 lutego 2015r. / środa / o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie za rok 2014;

– opinia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

5. Informacja z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2012 – 2014

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie za rok 2014;

– opinia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez miasto Lubawa;

b/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2015r.”;

c/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lubawie przy ulicy Składowej

d/ przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w budynku położonym w Lubawie przy ulicy Rynek 1

e/ powołania Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie;

f/ stanowiska dotyczącego likwidacji rejonu dystrybucyjnego w Iławie Spółki Energa operator S.A.

g/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015-2039;

h/ zmian w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok.

8. Pytania i wolne wnioski.

9. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Komentarze

Komentarze

Scroll to top