Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » W Lubawie czuje się jak w domu. Piotr Żuchowski Honorowym Obywatelem Miasta Lubawy!

W Lubawie czuje się jak w domu. Piotr Żuchowski Honorowym Obywatelem Miasta Lubawy!

W Lubawie czuje się jak w domu. Piotr Żuchowski Honorowym Obywatelem Miasta Lubawy!

27 sierpnia podczas uroczystej X sesji Rady Miasta Lubawa radni poprzez aklamację podjęli uchwałę w sprawie nadania nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lubawy Panu Piotrowi Żuchowskiemu – Wiceministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków oraz Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który swoją działalnością niewątpliwie przyczynił się do rozkwitu kulturalnego naszego miasta.
Dzięki jego wsparciu lubawski samorząd poprzedniej, jak i obecnej kadencji, zrealizował szereg przedsięwzięć, które znacząco wpłynęły na poprawę dostępu do dóbr kultury dla mieszkańców, poprawiły stan zachowania obiektów historycznych, w tym sakralnych, otworzyły nowe możliwości korzystania z kulturalnych zasobów lokalnych, a także wpłynęły na wizerunek miasta, które zyskało w wymiarze miejskiego krajobrazu. Do najważniejszych zaliczyć należy:
– rewitalizację murów po byłym zamku biskupów chełmińskich,
– cyfryzację kina „Pokój”, bez której nastąpiłaby likwidacja placówki,
– rozbudowę i remont Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teofila Ruczyńskiego, dzięki którym obiekt stał się bardziej funkcjonalny i przyjazny dla osób niepełnosprawnych oraz może oferować nowe formy zajęć bibliotecznych.
Rada Miasta Lubawa doceniła także wkład Pana Piotra Żuchowskiego w proces rewaloryzacji obiektów sakralnych i zabytkowych znajdujących się na terenie miasta, a w szczególności: w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo, w kościele pw. św. Barbary, wikariatki należącej do parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Anny, a także w zespole poklasztornym bernardynów w parafii pw. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła.
Dzięki wsparciu Pana Piotra Żuchowskiego jeszcze w tym roku rozpocznie się remont siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury, efektem którego będą nie tylko lepsze warunki lokalowe instytucji kultury, ale także możliwość rozszerzenia kulturalnej oferty dla mieszkańców.
Nie bez znaczenia było również wsparcie Wiceministra w działaniach zmierzających do zagospodarowania terenu wewnątrz zamku murów obwodowych zamku biskupów chełmińskich. Pomoc Pana Piotra Żuchowskiego znacznie przyspieszyła możliwość rozpoczęcia formalnych procedur administracyjnych przez samorząd zmierzających do rozpoczęcia badań archeologicznych na tym terenie, który w przyszłości ma zostać udostępniony mieszkańcom.
„Honorowy Obywatel Miasta Lubawy” to najwyższe wyróżnienie nadawane przez samorząd. Do tej pory w poczet zacnego grona Honorowych Obywateli lubawscy rajscy zaliczyli: biskupa toruńskiego Andrzeja Wojciecha Suskiego, Ingvara Kamprada, założyciela firmy IKEA, Włodzimierza Arskiego, wieloletniego dyrektora Spółdzielni Meblarskiej „Jedność” i pierwszego dyrektora lubawskiego oddziału Swedwood oraz Jerzego Szewsa – autora 3 części Słowników Bibliograficznych Ziemi Lubawskiej.

 

Komentarze

Komentarze

Scroll to top