Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Kultura » Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury z budżetu powiatu

Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury z budżetu powiatu

Wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury z budżetu powiatu

Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że do 31 marca 2016 roku można składać wnioski o nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Wnioski składać mogą:
– stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów,
– instytucje artystyczne,
– placówki upowszechniania kultury,
– redakcje gazet i czasopism,
– organizacje pozarządowe,
– radni Rady Powiatu Iławskiego,
– organy administracji państwowej i samorządowej.

Pod uwagę będą brane osiągnięcia kandydata w dziedzinie:
1)    twórczości artystycznej:
–    podtrzymywanie twórczości ludowej – regionalnej,
–    kultywowanie folkloru lokalnego,
–    promowanie ziemi powiatu iławskiego w poezji, literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce,
–    reprezentowanie powiatu iławskiego na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym,
2)    upowszechniania i ochrony dóbr kultury:
–    organizowanie spotkań kulturalnych,
–    promowanie ludzi kultury ziem powiatu iławskiego,
–    edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
–    ochronę kultury powiatu iławskiego.

Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Szczegółowe warunki określone są w uchwale Nr XXXVI/308/13 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=3155

Wzory wniosków w załączeniu.

WNIOSEK w sprawie przyznania dorocznej nagrody w dziedzinie kultury

Źródło: www.powiat-ilawski.pl

Komentarze

Komentarze

Scroll to top