Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wokół zamkowych murów coraz ciekawiej

Wokół zamkowych murów coraz ciekawiej

Wokół zamkowych murów coraz ciekawiej

Została podpisana umowa między burmistrzem miasta Maciejem Radtke, a Piotrem Musiałem,właścicielem firmy FHU Las Vegas, na dokończenie inwestycji pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie”.

Przedmiotem projektu jest utworzenie ścieżki dydaktycznej wokół zabytkowych murów Zamku Biskupów Chełmińskich. Projekt zlokalizowany został w Lubawie w przestrzeni zewnętrznej wokół murów zabytkowego zamku Biskupów Chełmińskich. Jest to rejon ulic Biblii Gutenberga, Kupnera, Jagiellońskiej i Placu 700-lecia.

Inwestorem oraz podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie tego przedsięwzięcia podzielonego na 2 etapy jest Gmina Miejska Lubawa.

Częściowo zrealizowany w 2014 roku etap I obejmuje utworzenie ścieżki dydaktycznej, oświetlenie murów zewnętrznych oraz instalacje elementów małej architektury, w tym kamiennych postumentów z nośnikami tekstu z rysem historycznym zamku. Do wykonania pozostała ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem.

Etap II polegać będzie na budowie ścieżki rowerowej po stronie południowej zamku łączącej ulicę Jagielońską z ulicą z ulicą Biblii Gutenberga. Od strony północnej murów powstanie niewielki parking wraz z oświetleniem. Nowe mostki dla pieszych uatrakcyjnią teren wokół murów.

Działania planowane w ramach projektu służyć mają zachowaniu dziedzictwa kulturowego i rozwojowi zasobów kultury. Będą zorientowane na bardziej efektywne wykorzystanie tych zasobów z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego, przede wszystkim poprzez poszerzenie oferty jednego z wiodących produktów turystycznych regionu, jakim jest Szlak Kopernikowski dzięki włączeniu obiektów związanych z Mikołajem Kopernikiem znajdujących się na trenie Lubawy.

Wartość umowy z z wykonawcą opiewa na kwotę 689.379,17 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 82% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania to lipiec 2017 roku.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top