Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wspólna inwestycja Miasta i Gminy

Wspólna inwestycja Miasta i Gminy

Wspólna inwestycja Miasta i Gminy

25 lipca w urzędzie gminy Lubawa podpisane zostało porozumienie pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. reprezentowanym przez prezesa – Stefana Pankowskiego oraz Zakładem Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. reprezentowanym przez prezesa – Adama Marchlewskiego. Porozumienie dotyczy realizacji wspólnej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Mortęgi oraz w ulicy Dworcowej w Lubawie.

Planowany zakres robót określony w niniejszym dokumencie obejmuje:

– budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami,

– budowę pompowni strefowej na terenie miejscowości Mortęgi,

– budowę kolektora tłocznego od Mortąg do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Lubawa,

– budowę studni pomiarowej na granicy Gminy Miejskiej i Gminy Wiejskiej,

– budowę kolektora grawitacyjnego lub tłocznego od granicy gmin do studni rozprężnej zlokalizowanej przy rondzie na ul. Dworcowej,

– budowę przyłączy kanalizacyjnych w obrębie inwestycji w Lubawie.

Koszty inwestycji spółki gminne pokryją wspólnie wg ustaleń:

– koszt przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne – po 50%,

– koszt projektu budowlanego- proporcjonalnie według długości zaprojektowanej sieci na terenie każdej z gmin,

– koszt robót budowlanych, wykonania map projektowych, koszty związane z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych – każda Gmina pokryje koszt robót przeprowadzonych na swoim terenie oraz podpisze odrębną umowę z wyłonionym wykonawcą robót. Za przeprowadzenie postępowania przetargowego odpowiedzialny będzie Zakład Komunalny Gminy Lubawa.

Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności burmistrza miasta Lubawy – Macieja Radtke, wójta gminy Lubawa – Tomasza Ewertowskiego, przewodniczących i wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz Rady Gminy. Jak podkreślili włodarze obu gmin, wspólna inwestycja jest przykładem dobrej współpracy między samorządem gminnym i miejskim. Według wstępnych założeń instalacja ma być gotowa do przesyłu ścieków z terenu Mortąg do miejskiej oczyszczalni w III kwartale przyszłego roku.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top