Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady

23 czerwca 2014r. /poniedziałek/ o godz.  9.00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Rozpatrzenie materiałów na XXXVI – ą zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa:

a/ sprawozdania z działalności organizacyjnej, finansowej i sportowo-rekreacyjnej za 2013 rok Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie;

– opinia Komisji Rewizyjnej dot. działalności finansowej;
– opinia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego;

b/ sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubawa za rok 2013;

c/ sprawozdanie finansowe;

d/ projektów uchwał w sprawach:

-zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2013 rok;

– zaliczenia drogi na terenie miasta Lubawa do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu;

– wyłączenia drogi gminnej z użytkowania na terenie miasta Lubawa;

– ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Lubawa;

– nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Lubawa;

– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lubawa nr XVI/173/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa;

– ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa w przedszkolach publicznych;

– zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”;

– rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa;

– zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta Lubawa na lata 2014 – 2039;
– zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

3. Pytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

dr inż. Bolesław Zawadzki

Komentarze

Komentarze

Scroll to top