Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 30 września 2015r., tj. środa, o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2015 roku;

– uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku;

– opinia Komisji Rewizyjnej;

– podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ ogłoszenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubawa na lata 2016 – 2021;

b/ zmiany Uchwały nr XXX/243/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubawa;

c/ zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Lubawa;

d/ zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;

e/ powołania zespołu opiniodawczego ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Iławie na kadencję 2016 – 2019;

f/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2015 – 2039;

g/ zmiany w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok.

6. Pytania i wolne wnioski.

7. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top