Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. w środę o godz. 9:45 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.

 4. Dyskusja nad stanem dróg powiatowych w mieście z udziałem zaproszonych lubawskich radnych Rady Powiatu Iławskiego.

 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” za rok 2017 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Przedszkola Miejskiego w Lubawie za rok 2017 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za rok 2017 – opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.

 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2017”.

 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za rok 2017”.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina,

b) podziału Gminy Miejskiej Lubawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

c) podziału Gminy Miejskiej Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

d) przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

e) zmiany uchwały Rady Miasta Lubawa z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubawa,

f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039,

h) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok.

 1. Pytania i wolne wnioski.

 2. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Sarnowski

Uwaga!

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top