Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Informuję, że XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r., tj. w środę o godz. 8:45 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa.
Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
4. Informacja z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2015 – 2017 za rok 2015.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Przedszkola Miejskiego w Lubawie za rok 2015:
– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie za rok 2015:
– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie za rok 2015:
– opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2016 – 2039;
c) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 rok.
9. Przyjęcie sprawozdań z wykonania zadań przez Radę i jej Komisje wynikające z planów pracy za rok 2015.
10. Pytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Uwaga!
Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Lubawa odbędzie się w tym samym dniu o godz. 8:00.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top