Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

28 kwietnia odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.

Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu wsp‚ółpracy miasta Lubawa z organizacjami pozarządowymi, dokument w postaci Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Miejskiej Lubawa oraz zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe za rok ubiegły Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie.

Ponadto w oparciu o ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Rada Miasta udzieliła dotacji celowej w wysokości 20.000 złotych na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na kościele św. Jana. Dotację w wysokości 8.500 złotych na wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej wraz z furtką w zabudowaniach zespołu szpitala otrzymał również Zakład Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego”.

W związku z planowaną kontynuacją remontu ulicy Kupnera Rada Miasta podjęła uchwałę o przekazaniu dotacji celowej w wysokości 150.000 złotych samorządowi województwa z przeznaczeniem na dokończenie etapu IV inwestycji. W ramach zadania będzie wyremontowany obecny chodnik oraz wymieniona jezdnia asfaltowa do ul. Polnej. Planowane rozpoczęcie inwestycji to III kwartał 2016 roku.

W toku obrad radni nadali nazwę dwóm nowym ulicom. Pierwsza z nich – droga wewnętrzna od ulicy Sadowej – będzie nosić nazwę ulicy Jabłoniowej, natomiast droga wewnętrzna od ulicy Polnej – Zbożowej.

W maju w Łazienkach udostępniony zostanie Park Linowy. W związku z tym na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła również zmianę do Regulaminy korzystania z Łazienek Lubawskich, w obrębie których będzie zlokalizowany będzie nowy park. Regulamin korzystania z parku linowego reguluje najważniejsze kwestie dotyczące bezpieczeństwa uczestników.

Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miasta Jan Sarnowski przedstawił pismo, jakie otrzymał z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o sposobie załatwienia sprawy mieszkańca Lubawy Pana Andrzeja Kleiny, który wniósł do Urzędu o stwierdzenie nieważności podjętej na sesji 24 lutego 2016 roku uchwały Rady Miasta Lubawa w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lubawa, którą Rada uznała za bezzasadną. Poniżej przedstawiamy treść pisma.

 Obraz (7) Obraz (8)

Komentarze

Komentarze

Scroll to top