Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

21 września odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na sesji, po pozytywnych opiniach Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, radni jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Najważniejszą uchwałą sesji było utworzenie Żłobka Miejskiego Akademii Maluszka. Placówka rozpocznie swoją działalność 1 listopada tego roku. Będzie sprawować opiekę nad dziećmi do 3-go roku życia. W żłobku opiekę znajdzie 30 najmłodszych lubawian. Rada ustaliła następujące kryteria naboru dzieci: w pierwszej kolejności przyjmowane do plaócówki zostaną dzieci według następujących kryteriów:

– osób samotnie wychowujących dzieci i dzieci objęte pieczą zastępczą – 3 pkt.,

– rodziców, opiekunów, którzy oboje pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 3 pkt.,

– jeśli u dziecka lub rodziców występuje niepełnosprawność – 2 pkt.,

– jeśli dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) – 1 pkt,

– jeśli rodzeństwo dziecka objęte wychowaniem przedszkolnym – 1 pkt.

Miesięczna opłata stała za opiekę nad dzieckiem wyniesie 350 złotych, a dzienna stawka żywieniowa – nie przekroczy 8 złotych. Dyrektor żłobka może ustalić ją na niższym poziomie. Dodatkowo miejski samorząd wprowadził ulgi obniżające opłatę stałą za żłobek:

– o 30% dla osób samotnie wychowujących dziecko, jeśli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekroczy 1200 zł netto;
– o 50% na drugie dziecko, jeśli uczęszcza w tym samym czasie z rodzeństwem do Żłobka;
– o 80% na trzecie i kolejne dzieci, jeśli uczęszczają one jednocześnie ze swoim rodzeństwem do miejskiej placówki.

Ponadto radni zdecydowali o udzieleniu dotacji celowej dla Parafii pw. NNMP i Św. Anny na remont wschodniego odcinka muru okalającego kościół w Sanktuarium Matki Bożej w Lipach oraz Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej pw. „Szpital św. Jerzego” na wykonanie projektu elewacji budynku Szpitala Św. Jerzego.

Ponadto radni wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ulicy Przemysłowej oraz na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lubawie przy ulicy Kupnera 21, w której zlokalizowanych ma zostać 7 mieszkań komunalnych.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top