Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa
28 marca odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Miała ona charakter sprawozdawczy. W toku obrad po pozytywnych opiniach komisji radni przyjęli sprawozdania z działalności Żłobka Miejskiego, Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2015 – 2017.
Podczas uchwalono zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury oraz regulamin targowisk miejskich w Lubawie. Ta druga uchwała określa sposób i zasady prowadzenia handlu na targowiskach miejskich w Lubawie, których zarządcą jest Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Rolnik”. W Lubawie istnieją dwa targowiska miejskie. Pierwsze zlokalizowane jest przy ulicy Towarowej 5 (czynne w każdy poniedziałek i pierwszą środę miesiąca od godz. 6.00 do godz. 16.00) oraz przy ulicy Kopernika (czynne w dni robocze od godz. 6.00 do 16.00). Radni wyrazili również zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu w wysokości 2.000 złotych na realizację zadań wspierających organizacje pozarządowe. Zmieniono również uchwałę określającą tryb udzielania i rozliczenia dotacji udzielanych oświatowym placówkom niepublicznym. Zmiana dotyczyła możliwości otrzymania 100% subwencji ogólnej na ucznia przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące obowiązek szkolny oraz uregulowała dotację dla niepublicznych szkół i przedszkoli przeznaczoną na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Określono również kryteria rekrutacyjne do Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. W przypadku rekrutacji przedszkolnej kryteria dotyczą II etapu, ponieważ pierwszy określają kryteria ustawowe. Pod uwagę będą brane takie dane, jak zatrudnienie rodziców, dochód na osobę w rodzinie, rodzeństwo kandydata w przedszkolu, liczba zadeklarowanych godzin powyżej podstawy programowej, rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz miasta Lubawa, uczęszczanie dziecka do żłobka miejskiego. Szkoła Podstawowa ma w obowiązku przyjąć wszystkie dzieci z terenu Lubawy. Kryteria dodatkowe dotyczą kandydatów spoza terenu miasta. Punktowane są takie wskaźniki, jak: uczęszczanie kandydata do przedszkola funkcjonującego na terenie miasta Lubawa, rodzeństwo uczące się w szkole, krewni pomagający rodzicom w opiece nad dzieckiem zamieszkujący Lubawę lub blisko szkoły zlokalizowane miejsce pracy rodzica.
Radni podjęli uchwałę o przejęciu zadań z zakresu administracji rządowej – utrzymaniu cmentarza Armii Radzieckiej, które jest w kompetencjach wojewody. Na ten cel miasto otrzymało 1000 złotych.
Ponadto samorząd Lubawy wesprze kwotą 24. tys. złotych Powiat Iławski w wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej – ulicy Przemysłowej.
Radni wyrazili również zgodę na powiększenie Gminnego Zasobu Nieruchomości poprzez zakupienie działki przeznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod drogę, która w przyszłości będzie stanowiła połączenie ul. Lipowej i Kupnera.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top