Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
безумный макс: дорога ярости онлайн
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » XXXVI zwyczajna sesja Rady MIasta Lubawa

XXXVI zwyczajna sesja Rady MIasta Lubawa

XXXVI zwyczajna sesja Rady MIasta Lubawa

25 czerwca odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na początku sesji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Maciej Jasiński złożył podziękowania dla burmistrza Macieja Radtke oraz Rady Miasta Lubawa za dobrą współpracę oraz wsparcie finansowe przy zakupie samochodu operacyjnego do przewozu strażaków ratowników. Na ten cel samorząd miasta przekazał w tym roku kwotę 15 tys. zł. Komendant przekazał również na ręce burmistrza voucher o wartości około 1500 złotych z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie na darmowy przegląd silnikowy sprzętu ratowniczo – pożarniczego. Była to nagroda, którą jednostka z Iławy otrzymała za zdobycie 2 miejsca w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sporcie pożarniczym.
Pierwsza część sesji zdominowana została przez procedurę udzielania absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu miasta za rok 2013. Na początku sesji odczytana została pozytywna opinia o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 wydana przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Następnie opinię Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący – Marian Kasprowicz. W 2013 roku dochody ogółem wyniosły 30.930.312,68 złotych i w stosunku do wydatków opiewających na kwotę 30.037.671,37 złotych wypracowały nadwyżkę w wysokości 893.241,31 złotych. Na sesji odczytana została  również pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosku Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubawa absolutorium za 2013 rok. Po odczytaniu opinii radni jednogłośnie udzieli burmistrzowi Maciejowi Radtke absolutorium  z tytułu wykonania budżetu miasta za rok ubiegły.
W toku obrad radni podjęli uchwały związane z powstaniem nowej drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Unii Europejskiej. Pierwsza uchwała dotyczyła zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanej  drogi – ulicy Unii Europejskiej. Na mocy drugiej uchwały wykreślony z kategorii dróg gminnych został odcinek ulicy Borek od cmentarza komunalnego do bocznicy kolejowej, który już wkrótce formalnie stanie się własnością firmy Ikea Industry Lubawa. Już w sierpniu ten odcinek drogi zostanie zamknięty, natomiast ruch pojazdów oraz pieszych będzie odbywał się nowo wybudowaną ulicą Unii Europejskiej. Uchwały te są dopełnieniem formalności związanych z porozumieniem zawartym między firmą Swedwood oraz Burmistrzem Miasta w grudniu 2012 roku. Radni zmienili również uchwałę związaną z funkcjonowaniem w mieście strefy płatnego parkowania, poszerzając jej zasięg o parking zlokalizowany przy ul. Pawiej. Rada zaliczyła również do kategorii dróg gminnych ulicę Pawią wraz z łącznikiem do ul. 19-go Stycznia, który został przejęty od Skarbu Państwa.
Rada Miasta Lubawa nadała także nazwę kolejnej drodze wewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Lipowej. Droga będzie nosiła nazwę „Biskupa Mikołaja Chrapickiego”, który był biskupem chełmińskim szczególnie zasłużonym dla miasta. To on sprowadził do Lubawy franciszkanów z Saksonii oraz najprawdopodobniej zakupił dla Lubawy Biblię Gutenberga, która do dziś przechowywana jest w pelplińskim Muzeum Diecezjalnym. Biskup Mikołaj Chrapicki spoczywa w kościele pod wezwaniem  św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz (…) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa w przedszkolach publicznych, decydując o 50% zniżce za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci, które uprawnione są do otrzymania Karty Dużej Rodziny.  Oznacza to, że dla dzieci z rodzin objętych Kartą opłata za godzinę wychowania przedszkolnego będzie wynosiła 50 gr. Według wstępnie zebranych danych Przedszkola Miejskiego upoważnionych do takiej zniżki będzie około 30 dzieci.
Radni uchwalili również zmiany w statucie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” oraz przyjęli sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2013.
Podczas sesji burmistrz miasta poinformował również o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zakupu nowoczesnego podnośnika hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie. Koszt zakupu podnośnika ma wynieść około 1 miliona 300 tysięcy złotych, a 80% wydatków na ten cel zostanie sfinansowane ze środków europejskich.

Komentarze

Komentarze

Scroll to top