Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » UM Lubawa » Dobiega końca wspólna inwestycja Miasta i Swedwoodu

Dobiega końca wspólna inwestycja Miasta i Swedwoodu

Dobiega końca wspólna inwestycja Miasta i Swedwoodu

15 maja podpisana została umowa ze Swedwood Poland dotycząca przekazania darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej – przedłużenie ulicy Unii Europejskiej do ulicy Borek w Lubawie. Ze strony zakładu podpisali ją dyrektor Zbigniew Nikelewski oraz dyrektor administracyjno – finansowy Michał Glinka, a ze strony Miasta: burmistrz Maciej Radtke oraz skarbnik Danuta Szczepańska. Umowa przewiduje przekazanie darowizny w wysokości niespełna 1 miliona 470 tysięcy złotych, co stanowi brakującą kwotę do całościowej realizacji inwestycji. Miesiąc wcześniej natomiast burmistrz miasta Maciej Radtke podpisał akt notarialny dotyczący przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości o powierzchni 8 tysięcy 490 metrów kwadratowych za cenę 1 miliona 508 tysięcy 900 złotych. Sprzedaż dotyczyła zbycia części ulicy Borek na odcinku od cmentarza komunalnego do bocznicy kolejowej zakładu. Zarówno ta transakcja, jak również podpisana 15 maja umowa darowizny, związane są z zawartym w grudniu 2012 roku porozumieniem z firmą Swedwood Poland dotyczącym realizacji inwestycji polegającej na przedłużeniu istniejącej drogi gminnej w Lubawie – ulicy Unii Europejskiej. Zgodnie z zawartą umową Swedwood zapłacił już 90% wartości zbywanej nieruchomości, natomiast pozostałe 10% wpłynie do kasy urzędu miasta w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości, co nastąpi po pozbawieniu części ulicy Borek statusu drogi publicznej, najpóźniej do 31 grudnia 2014 roku.
Ponadto została podpisana ugoda administracyjna dotycząca odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę Miejską Lubawa pod realizację inwestycji. W zamian za dwie działki gruntu o powierzchni 1,2487 ha zostaną przekazane na rzecz Swedwoodu trzy działki o powierzchni łącznej 0,3415 ha. Taka forma odszkodowania wyczerpuje wszelkie roszczenia odszkodowawcze Swedwood Poland wobec Gminy Miejskiej Lubawa.
Przypomnijmy, że w ramach zadania powstanie droga o długości około 600 metrów bieżących o nawierzchni asfaltowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i instalacja wodociągowa) oraz ścieżką pieszo – rowerową. Po wybudowaniu drogi – odcinek ulicy Borek na odcinku od cmentarza komunalnego do bocznicy kolejowej – stanie się własnością Swedwoodu. Umożliwi to bezpośrednie połączenie terenów zakładu znajdujących się po obu stronach ulicy Borek.
Koszt inwestycji wyniesie niespełna 3 miliony złotych. Miasto przygotowało projekt inwestycji i ją realizuje, przeznaczając na ten cel środki z tytułu sprzedaży części ulicy Borek oraz darowizny pieniężnej. Inwestycja jest realizowana z zastosowaniem przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nowa droga ma być gotowa w czerwcu 2014 roku.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top