Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Rodzaj zadania: „Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia”:
  • wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 – 3 500 zł,
  • wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 – 0 zł.
  1. Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż 6.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
  2. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Lubawa w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia”. Dla ofert składanych za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpłynięcia ofert do UM Lubawa.
  1. Szczegółowe informacje o konkursie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie internetowej miasta (www.lubawa.pl).

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top