Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU

PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Rodzaj zadania: „Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych w zakresie szkolenia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa dla grupy wiekowej 7-16 lat”:
    1. wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 – 8 000 zł,
    2. wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 – 12 000 zł.
  2. Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż 6.05.2021 r.do dnia 31.12.2021 r.
  3. Oferty należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta Lubawa w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – profilaktyczne zajęcia sportowe w zakresie piłki ręcznej”. Dla ofert składanych za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpłynięcia ofert do UM Lubawa.
  4. Szczegółowe informacje o konkursie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie internetowej miasta (www.lubawa.pl).

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top