Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Inne » Chcą rozwijać się w Lubawie

Chcą rozwijać się w Lubawie

Chcą rozwijać się w Lubawie

We wtorek 14 kwietnia z inicjatywy prezesa Lubawa S.A. Marcina Kubicy oraz burmistrza Lubawy Macieja Radtke odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju na terenie miasta zakładu oraz kształcenia zawodowego młodzieży pod kątem potrzeb powstałej kilkanaście miesięcy temu duńsko – polskiej spółki Isabella PL. Ta ostatnia firma od jesieni ubiegłego roku zabiega o kształcenie młodzieży na lokalnym rynku pracy, które odpowiadałoby potrzebom nowego zakładu. W spotkaniu udział wzięli także Grażyna Przasnyska, warmińsko – mazurski kurator oświaty, Lars Bilde, prezes duńskiej Isabeli A/S, która razem z Lubawą S.A. utworzyłu Isabellę PL, Charlotte  Kornmaaler, dyrektor generalny Isabelli PL, Marek Polański, starosta iławski, Jadwiga Kolmann, dyrektor wydziału edukacji w iławskim starostwie, Katarzyna Miąskowska, p.o. obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie, a także Barbara Harbaczonek, redaktor Szkoły Zawodowców, dodatku do Gazety Wyborczej.
Podczas spotkania prezes Kubica przedstawił oczekiwania dotyczące nauczania zawodowego młodzieży, podkreślając, że często szkoły kształcą młodzież, która nie może potem znaleźć zatrudnienia. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że zdobyte w szkole kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom rynku pracy. Zaprezentował też możliwości pozyskania środków finansowych, w tym unijnych, na rozwój szkolnictwa zawodowego w projektach, jakie wspólnie mogą realizować podmioty prywatne i publiczne. Przytoczył również konkretne przykłady współdziałania ze starostwami w tym zakresie, jak choćby w Turku, w którym działa jedna ze spółek należących do grupy Lubawa S.A.
W związku ze zbliżającym się okresem opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na kolejny rok szkolny przez organy prowadzące – w przypadku Zespołu Szkół jest to iławskie starostwo – złożył propozycję, by w lubawskiej „zawodówce” utworzyć klasę patronacką, w której kształcenie może wykraczać poza obligatoryjny program nauczania. To właśnie w takiej klasie, między innymi z rozszerzonym językiem angielskim, młodzież mogłaby zdobywać kwalifikacje do pracy w miejscowym zakładzie, który gwarantuje zatrudnienie najzdolniejszym, praktyki zawodowe, w tym możliwość doskonalenia zawodowego, jak również pracę w innych firmach grupy Lubawa S.A. w Polsce i w Europie. Starosta i p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie przyjęli tę propozycję z aprobatą. Podczas spotkania poruszona została również kwestia współpracy z uczelniami wyższymi czy instytutami technicznymi, dzięki której podnoszona jest jakość produkowanych wyrobów.
Na zakończenie spotkania prezes Isabelli PL Lars Bilde podkreślił, że swoją przyszłość firma wiąże z Lubawą. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka 3-krotnie zwiększyła zatrudnienie i planuje budowę nowej fabryki w Lubawie w dzielnicy przemysłowej miasta.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top