Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Czy do Lubawy wrócą przewozy pasażerskie?

Czy do Lubawy wrócą przewozy pasażerskie?

Czy do Lubawy wrócą przewozy pasażerskie?

Latem 2020 roku powrócił temat przyszłości kolei w naszym mieście, a stało się to za sprawą turystycznego pociągu specjalnego, jaki zawitał na dawny dworzec kolejowy. Ogłoszony został wtedy też Program Kolej Plus, z którego można było pozyskać środki na modernizację torów. O tym, czy do Lubawy mogą powrócić przewozy pasażerskie, rozmawiamy z zastępcą burmistrza Stanisławem Kieruzelem.

– Ta sprawa nie nie jest dla nas nowa – mówi Stanisław Kieruzel. Przy podejmowaniu decyzji o modernizacji naszej sieci kolejowej pomocne okazały się materiały źródłowe zebrane w 2011 i 2012 roku. Wówczas szczegółowo analizowaliśmy różne aspekty uruchomienia szynobusu na trasie Lubawa – Zajączkowo Lubawskie – Iława i niestety odpowiedź była negatywna. Dzisiaj żadne relacje ekonomiczne czy też uwarunkowania zewnętrzne nie zmieniły się na korzyść zbiorowego transportu kolejowego. W 2012 roku potencjalni przewoźnicy oczekiwali dopłat do przewozów. Jeśli chodzi o szynobus, dopłata miała wynieść 19,54 zł, natomiast w przypadku autobusu 6,59 zł za każdy przejechany kilometr.

– To chyba nie były zbyt wygórowane kwoty?

Biorąc pod uwagę, że dziennie muszą kursować 4 pary pociągów, to dotacja dla przewoźnika kolejowego już wtedy przekraczałaby milion złotych rocznie. Relacje ekonomiczne z roku 2012 do dzisiaj się nie zmieniły. Również czas przejazdu koleją w stosunku do czasu przejazdu autobusem działa na niekorzyść kolei. Długość trasy kolejowej do Iławy wynosi 25,4 km, a szacunkowy czas przejazdu to 35 – 40 min., natomiast trasy autobusowej wynosi 18 km, a szacunkowy czas przejazdu to 25 – 30 min.

– Jak dzisiaj wygląda sytuacja z linią kolejową?

– Nasza linia kolejowa łączy się przez stację w Zajączkowie Lubawskim z siecią krajową, jednak nie funkcjonuje na niej od wielu lat transport osobowy ze względów finansowych. Również od roku 2018 linia kolejowa nie była wykorzystana na potrzeby transportu towarowego. Jedyny w ostatnich latach przewoźnik Ikea Industry zaprzestał przewozów towarowych ze względów ekonomicznych. Stan techniczny linii kolejowej wymaga modernizacji. Podobnie jest z dworcem, który posiada niekorzystną lokalizację, bo znajduje się daleko od centrum i dzielnicy przemysłowej miasta. To rodzi kolejne pytanie, czy znajdą się chętni na ten rodzaj komunikacji czy będziemy przewozić wiatr….?

– Co z ewentualnym dofinansowaniem na to przedsięwzięcie?

– Celem Programu Kolej Plus jest budowa infrastruktury kolejowej dla połączenia miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Ma rozwiązywać problemy o znaczeniu regionalnym i jest skierowany do samorządów wojewódzkich, ale nie wyklucza aplikowania o środki przez samorządy gminne. Zgodnie z nim zobowiązani bylibyśmy do pokrycia 15 % wartości inwestycji – w naszym wypadku to kilka milionów zł – oraz zapewnienia finansowania przewoźnika, czyli 4 par pociągów przez minimum 5 lat. Kosztami niekwalifikowanymi, czyli bez możliwości dofinansowania, które w 100 % musielibyśmy sfinansować z kasy budżetu miasta, są np. wydatki na remont dworca i inne towarzyszące – budowa chodników czy remont parkingu wraz z drogą dojazdową. To kolejny niemały koszt, na który nas nie stać, tym bardziej, że zainteresowanie podróżą koleją, biorąc pod uwagę koszt, jak i czas przejazdu, byłoby raczej znikome. Uważam, że rozwiązania kolejowe powinno być analizowane na odcinku Lubawa – Iława, a nie na odcinku Lubawa – Zajączkowo Lubawskie, gdyż stacja kolejowa w Iławie jest stacją węzłową i daje szersze możliwości podróżowania w rożnych kierunkach, bez przesiadki i oczekiwania w Zajączkowie. Dojazd z Lubawy, np. do Olsztyna z dwiema przesiadkami, nie zachęca do takiej podróży, tym bardziej w czasach, gdy prawie każda rodzina posiada dzisiaj samochód. Reasumując, istnieje bardzo duże ryzyko, że liczba osób korzystających z przewozów kolejowych może być niewielka, nie ma więc uzasadnienia angażowania w ten projekt publicznych pieniędzy.

– Dziękuję za rozmowę.

Błażej Urbański

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top