Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Dotacja na wymianę „śmieciucha”

Dotacja na wymianę „śmieciucha”

Dotacja na wymianę „śmieciucha”

Od 2018 roku samorząd Lubawy udziela wsparcia finansowego Mieszkańcom na inwestycje związane z wymianą starych pieców na nowoczesne. Corocznie w budżecie określona jest kwota na ten cel. Podstawą do udzielania pomocy są uchwalone w 2017 roku przez Radę Miasta zasady udzielania dotacji celowej z budżetu na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta. W roku 2021 program będzie kontynuowany.

Dotacja celowa polega na pokryciu kosztów związanych z wymianą źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne, w tym: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, podłączenie do sieci ciepłowniczej, wykonanie pompy ciepła, zakup automatycznego kotła retortowego opalanego tzw. pelletem, ekogroszkiem, który nie posiada dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych. Dotację mogą otrzymać osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej w danym lokalu lub budynku mieszkalnym.

Wysokość dotacji wynosi:100 % poniesionych nakładów finansowych, lecz nie więcej niż:

– 3 tysiące złotych na zakup proekologicznych urządzeń grzewczych dla budynku mieszkalnego;

– 5 tysięcy złotych dla wspólnoty mieszkaniowej na wykonanie węzła cieplnego.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Jak złożyć wniosek i otrzymać dotację?

Wniosek należy złożyć przed zakupem nowego, proekologicznego systemu ogrzewania. Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać przez cały rok. Są one rozpatrywane w kolejności według daty wpływu kompletnych wniosków do urzędu miasta do wyczerpania puli, lecz nie dłużej niż do 15 października każdego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym terminie będą podlegały rozpatrzeniu w następnym roku kalendarzowym.

Do wniosku trzeba dołączyć:

dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku budynku stanowiącego współwłasność, oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę oraz do zawarcia umowy oraz pobrania dotacji;

– w przypadku wspólnot mieszkaniowych należy złożyć zbiorczy wniosek o udzielenie dotacji, sporządzony przez upoważnioną osobę na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli (najemców) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, załączając niezbędne dokumenty.

Szczegóły dotyczące otrzymania dotacji oraz wszelkie inne informacje dotyczące sprawy można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Miasta lub tel. 89 645 53 00 wewn. 35 w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. poniedziałek – piątek 715 – 1515.

Od początku funkcjonowania Programu skorzystało z niego 102 Beneficjentów na ogólną kwotę wynoszącą ponad 300 tysięcy złotych.

foto:pixabay

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top