Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Historyczny budżet. Wspólna sesja z Młodzieżową Radą Miasta

Historyczny budżet. Wspólna sesja z Młodzieżową Radą Miasta

Historyczny budżet. Wspólna sesja z Młodzieżową Radą Miasta

21 grudnia odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta w tym roku. Najważniejszą kwestią obrad było uchwalenie budżetu miasta na kolejny 2017 rok, dokumentu, na podstawie którego będzie pracował od nowego roku samorząd.  Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zarówno dla budżetu miasta Lubawa na rok 2017, jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2039, a także pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta, radni uchwalili dokumenty.

Budżet na 2017 rok zakłada dochody w wysokości 49.336.825,34 złotych oraz wydatki w wysokości 51.741.602,34 zł. To najwyższy pod względem finansowym budżet w historii miasta, jednak kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ulegają zmianom i niekoniecznie muszą osiągnąć zakładany poziom. Składa się na to wiele czynników, często niezależnych od samorządu, jak np. brak dofinansowania na konkretne zadanie inwestycyjne,
wysokość spływających w trakcie roku dotacji ze środków krajowych i europejskich, subwencji, czy oszczędności wynikające z bieżących wydatków i organizowanych przetargów. Na następny rok samorząd zaplanował rozpoczęcie wielu zadań,zarówno rocznych, jak i wieloletnich. Kilka z nich przedstawiamy poniżej. Prezentowane planowane wydatki obejmują tylko rok 2017, a ostateczne ichwartości będą znane po realizacji i rozliczeniu konkretnego przedsięwzięcia.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa, ustalili wysokość stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu
i Rekreacji, przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa na 2017 rok oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa na 2017 rok. Rada zatwierdziła
również plany pracy stałych komisji Rady oraz plan pracy Rady na 2017 rok.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, sesja Rady Miasta odbyła się wspólnie z sesją Młodzieżowej Rady Miasta, na której „młodsi” radni złożyli sprawozdanie z działań podjętych w mijającym roku oraz przyjęli plan pracy na rok przyszły.
W trakcie sesji zostały również wręczone odznaczenia Panom Piotrowi Truszczyńskiemu oraz Tadeuszowi Musiał za pomoc finansową dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Odznaczenia wręczył prezes
związku – Karol Jacuński


 

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top