Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:Organizacja zaję ...

...

Co nowego w nowym numerze Samorządowej Lubawy?

Co nowego w nowym numerze Samorządowej Lubawy?

Niebawem rusza budowa skateparku, uruchomiona została również platforma do lepszej komunikacji z Urzędem, a także kolejna porcja informacji z Miasta oraz samorządowych jednostek. Z ...

Modernizacja instalacji w EZG Działdowszczyzna

Modernizacja instalacji w EZG Działdowszczyzna

Zadania związane z gospodarką odpadami Lubawa realizuje za pośrednictwem Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, do którego należy od 2005 roku. Oprócz Lubawy Związek tworzą: ...

Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta

12. lutego odbyła się zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa zwołana na wniosek radnych, a poświęcona polityce kadrowej w latach 2015 – 2020, w tym zatrudnianiu krewnych i powinowatych ...

Przetarg na realizację zadania pn. „Budowa ul. Stanisława Wolskiego w Lubawie – etap I”

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa ul. Stanisława Wolskiego w Lubawie - etap I” - Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r. - Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Lubawa w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10:00. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać ze stron ...

Więcej
Translate »
Scroll to top