Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>

Sesja Rady Miasta

28 października odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, na której radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Lubawa w roku szkolnym 2019/2020 oraz zapoznali się z informacją o oświadczeniach majątkowych radnych oraz pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych ...

Więcej

Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem – aktualizacja

Pomoc dla posiadaczy chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski ...

Więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Lubawa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja Bałtyckiej Ligii Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa”. Szczegółowa treść zarządzenia w sprawie wyboru oferty dostępna jest pod adresem http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=45949 . ...

Więcej

Lubawa opowiada się za przebiegiem drogi ekspresowej S5 w Wariancie II (zielonym)

7 października br. odbyła się konferencja w formie online zorganizowana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie podsumowująca dotychczasowe prace nad Studium Korytarzowym dla projektowanej drogi S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marze (A1). Plan ten to kolejny duży krok w nadrabianiu zaległości komunikacyjnych i transportowych regionu Warmii i Mazur. Do wzięcia udziału w konsultac ...

Więcej

Burmistrz Miasta Lubawa – informacja

Lubawa, dnia 30.10.2020 r. OGŁOSZENIE W związku z planowaną analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubawa Burmistrz Miasta Lubawa informuje o możliwości składania wniosków w celu przeprowadzenia analizy potrzeb i możliwości rozwoju miasta Lubawa ...

Więcej
Translate »
Scroll to top