Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubawa. Na podstawie uchwały nr XL / 316 /2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnośc ...

Więcej

Przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Lubawie przy ulicy Toruńskiej Lp.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntówOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaCena wywoławcza brutto [zł]Wadium [zł]1.EL1I/00018794/8 – nieruchomość zlokalizowana w obrębie 2 miasta Lubawa ...

Więcej
Translate »
Scroll to top