Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ODŚNIEŻANIA DACHÓW

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ODŚNIEŻANIA DACHÓW

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ODŚNIEŻANIA DACHÓW

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z obfitymi opadami śniegu, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego, sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, pragnę przypomnieć, że właściciele i zarządcy – zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020. 1333 z późn. zm.) – zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie – w razie konieczności – odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Jednocześnie należy pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń zwracam się o wypełnienie bez zbędnej zwłoki obowiązku ciążącego na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

fot.pixabay

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top