Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Informacja z otwarcia ofert przetargu

Informacja z otwarcia ofert przetargu

Informacja z otwarcia ofert przetargu
Informacja z otwarciu ofert przetargu

 Pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubawa”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zadania kwotę brutto: 511.000,00 zł
W wyniku ogłoszonego przetargu do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty złożone przez:
•Konsorcjum: Lider: LOG Paweł Mątowski ul. Modrzewiowa 26, 87-400 Golub-Dobrzyń,
Partner: TAR Spółka cywilna Andrzej Mątowski i Paweł Mątowski Białkowo 30, 87-400
Golub-Dobrzyń
Cena: 508.650,30 zł;
Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych: 2 etaty
Czas reakcji awaryjnego sprzątania: 1 godzina;
•Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul Kopernika 65, 14-260 Lubawa,
Cena: 395.720,00 zł;
Zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych: 2 etaty
Czas reakcji awaryjnego sprzątania: 1 godzina;

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top