Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Informacja z rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Informacja z rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Informacja z rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

W dniu 15 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Lubawa dokonał rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na:  

1. Wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:       

a) Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych.

b) Popularyzacja sportów samochodowych.       

2. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

a) Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych.

b) Organizacja pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych w dziedzinie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Lubawa w roku 2018.

c) Powierzenie prowadzenia Profilaktycznego, Środowiskowego Programu Opiekuńczo – Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa w roku 2019.       

3. Wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy dla dzieci i młodzieży.

b) Organizacja warsztatów muzycznych z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej.

c) Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa.  

4. Wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Lubawa:       

a) Udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy.

b) Popularyzację masowych biegów sportowych.           

Szczegółowa treść ogłoszeń w sprawie wyboru ofert oraz unieważnienia otwartych konkursów ofert dostępna jest pod adresem http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=45949 .

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top