Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie w ramach wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym po raz pierwszy będzie realizował  dwa programy koordynowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: Program „Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 oraz Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej”

Gmina Miejska Lubawa przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach pozyskanych środków w wysokości 63 262 zł planuje się objąć wparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej cztery osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta, w tym dwoje dzieci w wieku do 16 roku życia oraz dwie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Lubawy. Przewidziana liczba godzin asystentury w ramach Programu wynosi łącznie 2 160 godzin usługi,  w tym po 360 godzin dla jednego dziecka w wieku do 16 roku życia oraz po 720 godzin dla jednej osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Program realizowany będzie do 31.12.2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia mieszkańców miasta Lubawa, a więc:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, czyli konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy: w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjścia, powrocie lub dojazdach z uczestnikami Programu w wybrane przez nich miejsca, załatwianie spraw urzędowych, korzystanie z dóbr kultury (np. teatr, kino), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzania ich z niej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Program „Opieka wytchnieniowa”

Gmina Miejska Lubawa przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie. W ramach pozyskanych środków w wysokości  26 252,35 zł. planuje się objąć opieką wytchnieniową czterech członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących teren miasta i sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności. Usługi realizowane będą w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ilości 240 godzin usług opieki wytchnieniowej dla jednego opiekuna przypadających na 1 uczestnika. Program realizowany będzie do 31.12.2022 r.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie mieszkańców miasta będących członkami rodzin lub opiekunami sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma za zadanie czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Uczestnik Programu za usługi opiekuna nie ponosi odpłatności.

Usługi przysługują tylko w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji i naboru wniosków do Programów można uzyskać na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub osobiście w siedzibie MOPS od poniedziałku do piątku w godz. 7.15- 15.15 lub pod numerem telefonu (0-89) 645-28-55.

mops

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top