Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Jubileusz 60 lecia prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego

Jubileusz 60 lecia prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego

Jubileusz 60 lecia prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego

29 stycznia w siedzibie Towarzystwa Naukowego w Toruniu odbyła się uroczystość Jubileuszu 60 lecia prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego. W wydarzeniu uczestniczył m.in. burmistrz Lubawy – Maciej Radtke.

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński urodził się 4 kwietnia 1958 roku w Lubawie, gdzie ukończył również Szkołę Podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące. Podjął studnia na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę nauczyciela historii w szkole podstawowej w Papowie Biskupim. Pracował tam przez 4 lata, po czym w 1985 roku został zatrudniony w Archiwum Państwowym w Toruniu. W 1987 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Tematem jego rozprawy była Kapituła katedralna płocka w XIV i I połowie XV wieku, a promotorem Janusz Bieniak. Rok później dr Andrzej Radzimiński został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W 1996 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV – XV wieku. Tytuł profesora otrzymał w 1999 roku.

Prof. Andrzej Radzimiński w latach 1995–1997 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, od 1998 do 1999 – dyrektorem tej jednostki. Na Uniwersytecie Mikołaja Koperniki w latach 1999–2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Historycznych, a od 2002 do 2008 prorektora ds. dydaktyki (2002–2005) i ds. kształcenia i kadr (2005–2008). . 28 marca 2008 został wybrany na rektora uniwersytetu, funkcję tę piastował przez 4 lata. Od 2014 roku Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński jest prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Zajmuje się historią kościoła w średniowiecznej Polsce. Uczestniczył w wydaniu jubileuszowych publikacji lubawskich “Lubawa. Dzieje miasta i regionu” oraz “Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej”, nad którą pełnił redakcję naukową.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top