Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Inne » Koło Łowieckie „Ryś” w Lubawie świętowało 90 lat istnienia

Koło Łowieckie „Ryś” w Lubawie świętowało 90 lat istnienia

Koło Łowieckie „Ryś” w Lubawie świętowało 90 lat istnienia

31 stycznia nasze lubawskie Koło Łowieckie „Ryś” obchodziło Jubileusz 90-lecia istnienia. Uroczystość jest szczególna, ponieważ lubawskie koło jest najstarsze w okręgu olsztyńskim i jednym z najstarszych w Polsce.
W nietuzinkowej uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowiska łowieckiego, delegaci okolicznych Kół Łowieckich, członkowie lubawskiego Koła Łowieckiego „Ryś” oraz przedstawiciele samorządów, czyli burmistrz Lubawy – Maciej Radtke oraz wójt Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski.
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła, której przewodniczył ks. dziekan Marcin Staniszewski.
W restauracji udekorowanej w stylu łowieckim uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem przez chorążego Pocztów sztandarowych. Następnie Łowczy Koła Jan Olech przywitał zaproszonych gości, a sekretarz – Wojciech Piszczatowski przedstawił bogatą historię lubawskiego „Rysia”.
Zostały również wręczone medale jakimi członkowie lubawskiego Koła zostali uhonorowani przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie. W 2014 roku srebrny medal otrzymał Wojciech Piszczatowski, natomiast brązowy Stanisław Siatkowski, Julian Groszkowski, Andrzej Filarski oraz Zbigniew Olech. Ponadto Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała Medale Zasłużony Myśliwy dla Łowiectwa Warmii i Mazur Brunonowi Groszkowskiemu oraz Kazimierzowi Wiśniewskiemu.
Z okazji tak wspaniałego jubileuszu nie mogło zabraknąć życzeń i gratulacji. Padły one zarówno z ust myśliwych z innych kół łowieckich jak ich z przedstawicieli samorządu. Swoje gratulacje przekazał burmistrz Lubawy – Maciej Radtke, który przeczytał również list przesłany przez wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Piotra Żuchowskiego, który niestety ze względu na inne obowiązki nie mógł uczestniczyć w uroczystości.
Po części oficjalnej odbył się tradycyjny Bal Myśliwski.

Trochę historii Koła…
Koło Łowieckie „Ryś” w Lubawie pod nazwą Lubawskie Stowarzyszenie Łowieckie powstało już w 1994 roku, czyli zaledwie rok po utworzenia Centralnego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Stowarzyszenie liczyło wówczas 17-stu członków i dzierżawiło dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 8140 ha. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był dr. Leon Brasse, łowczym Józef Przykłota, sekretarzem Władysław Ast, a skarbnikiem Groszkowski Julian.
Potwierdzenie o istnieniu już wtedy lubawskiego Koła znajduje się w poradniku Kalendarz Myśliwski na 1930 rok, pod redakcją Juliana Ejsmonda. Stowarzyszenie prowadziło swoją działalność do 1 września 1939 r.  Na czas II-giej wojny światowej działalność zawieszono. W pierwszych dniach hitlerowskiej okupacji 3-go września 1939r. zostaje zastrzelony przez Niemców na dachu własnego domu sekretarz lubawskiego stowarzyszenia łowieckiego Władysław Ast. Po ustaniu zawieruchy wojennej dnia 18 stycznia 1946 roku o godz. 15-tej w Sali obywatelki Żelazny w Lubawie, odbywa się zebranie organizacyjne Koła Polskiego Związku Łowieckiego. Na zebranie stawiło się 20-stu myśliwych. Zebranie prowadził Podłowczy Powiatowy, Józef Przykłota. Wybrano 1-wszy powojenny Zarząd Koła w następującym składzie :
– Prezes – Jan Skrzoska
– V-ce Prezes – Stefan Gołębiewski
– Sekretarz – Jan Łącki
– Skarbnik – Franciszek Jaroszewski
– Łowczy – Józef Przykłota
– 1-wszy zastępca – Władysław Łaszewski
– 2-gi zastępca –  Stanisław Kopistecki
Do Komisji Rewizyjnej wybrano Bernarda Seroczyńskiego, Henryka Diasa, Władysława Truszczyńskiego.
W latach 1945-1952 na tych terenach organizowano wyłącznie polowania prywatne .
29 października 1952 roku postaje Dekret o prawie Łowieckim, który likwiduje polowania prywatne i wprowadza obligatoryjny podział kraju na obwody łowieckie oraz przymus prowadzenia racjonalnej gospodarki hodowlanej i użytkowania zwierzyny zgodnie z ustalonymi zasadami. W tym okresie koło liczyło 16 członków i dzierżawiło 3 obwody łowieckie o ogólnej powierzchni 15278 ha., przewodniczył mu zarząd w składzie
Prezes – Wincenty Idziak
Łowczy – Józef Przykłota
Sekretarz – Jan Łęcki
Skarbnik – Jan Skrzoska
3 grudnia 1959 roku w związku z nieporozumieniami oraz przejściowymi kłopotami finansowymi Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie rozwiązuje Koło Łowieckie w Lubawie, a już w kilka dni po tej decyzji w dniu 14grudnia roku powstaje  w jego miejsce Koło „ Ryś” w Rożentalu, które dzierżawi 2 obwody łowieckie. W skład zarządu koła wchodzą :
Prezes – Stanisław Górnowicz
Łowczy – Stanisław Grzonkowski
Sekretarz – Groszkowski Brunon
Skarbnik – Cyryl Kozłowski
Wszystkie składy następnych Zarządów koła przedstawione są chronologicznie w kronice koła. W dziewięćdziesięcioletniej historii koła. Począwszy od dr. Leona Brasse przewodniczącymi zarządów koła byli : Skrzoska Jan, Klejna Edward, Idziak Wincenty, Dias Henryk, Górnowicz Stanisław, Dębowski Walenty, Nidzworski Leon, Wiśniewski Kazimierz, Czudec Henryk oraz pełniący obecnie funkcję Siatkowski Stanisław. Natomiast stanowisko łowczego pełniło tylko trzech kolegów i było to: Józef Przykłota, Stanisław Grzonkowski i Jan Olech.
Przy tej okazji nie sposób wspomnieć o założycielu i pierwszym łowczym stowarzyszenia Józefie Przykłocie, który w 1984 roku został honorowym członkiem Koła, dożył sędziwego wieku 96 lat i odszedł do krainy wiecznych łowców w roku 1987.
W roku 1964 powstały Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody w Targowisku, Mortęgach, Montowie i Tuszewie. W następnych latach rozszerzono działalność LOP na pozostałe szkoły na terenie dzierżawionych obwodów. W roku 1967 nastąpiła zmiana numeracji obwodów łowieckich na 302 i 303, a następnie w roku 1975 na 168 i 169 by kilka lat temu przybrać numerację 330 i 331. W roku 1979 zmieniono nazwę oraz siedzibę na Koło Łowieckie „Ryś” w Lubawie.
Dzierżawione przez Koło obwody to obwody polne, do połowy lat 60. były bardzo dobre rozkłady zajęcze, wynosiły na polowaniach 100-150 a nawet około 200 sztuk. Były wysokie stany kuropatw i sarny polnej. Od początku lat 70. można zaobserwować systematyczny spadek pogłowia zajęcy, który trwa do dzisiaj.   Koło chcąc utrzymać atrakcyjność obwodów, budowało w okolicy Lubawy woliery w celu hodowli bażantów. W latach 1979-1980 wypuściło do łowiska ok. 300 sztuk tych ptaków. Niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowane zimą stulecia 1978-79 powodowały dalszy spadek populacji zwierzyny. Od początku lat 80. zauważa się powolny wzrost pogłowia saren i dzików, natomiast w dalszym ciągu obniżają się stany zajęcy, kuropatw i dzikich kaczek. 13.12.1981 roku ogłoszony został stan wojenny w tym dniu odbywało się polowanie zbiorowe na zające, lisy i kaczki. Polowanie to trwało do godz. 13-tej. Po decyzjach władz, polowania zawieszono na okres 5-miesięcy. Od lat 90-tych w naszym Kole odbywają się grupowe wyjazdy myśliwych w łowisko, celem likwidacji szkodników, które kontynuowane są do dzisiaj. Jako polowania zbiorowe na lisy i szkodniki Łowieckie, systematycznie prowadzone są szkolenia z zakresu zachowania bezpieczeństwa na polowaniach, jak i bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Do tradycji Koła należało organizowane coroczne bale myśliwskie dla rodzin i zaproszonych gości. W Latach 2000 – Koło corocznie prowadzi zasiedlanie obwodów bażantem, prowadzone były również akcje zasiedleń dzikich królików i zajęcy.
Obecnie Koło nasze liczy 35 członków w tym, uprawnienia selekcjonerskie posiada 26 myśliwych, gospodarujemy na dwóch obwodach łowieckich o łącznej powierzchni 7200 ha. 15 grudnia 1993r. Koło nasze zostało odznaczone Medalem Św. Huberta a 27 listopada 2002r. Medalem Zasługi Łowieckiej „ZŁOM”, łącznie nasi myśliwi posiadają 40 medali zasługi łowieckiej. Posiada w swoich szeregach 3 strażników łowieckich, sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego, instruktora kynologii myśliwskiej, członka okręgowej kapituły, odznaczeń łowieckich, 2-óch myśliwych po kursach z szacowania szkód łowieckich oraz kilku przygotowywanych do przeprowadzania z oględzin pozyskanej zwierzyny. Corocznie wystawiamy reprezentację Koła w zawodach strzeleckich organizowanych przez Łowczego powiatowego. Zarząd i członkowie Koła biorą aktywny udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie. Obecnie Kołem kieruje Zarząd w składzie :
Prezes – Siatkowski Stanisław
Łowczy – Jan Olech
Sekretarz – Wojciech Piszczatowski
Skarbnik – Julian Groszkowski
Komisję Rewizyjną tworzą :
Przewodniczący – S. Sosiński
Członek komisji – A. Filarski
Członek komisji – Franciszek Licznerski

Gospodarzem obwodu jest Kol. Stanisław Ługiewicz. Obwody są dobrze zagospodarowane pod względem urządzeń łowieckich takich jak : paśniki, podsypy i ambony. Prowadzimy uprawy poletek karmowych dla zwierzyny o łącznej powierzchni około 4ha. Dzięki łowiectwu, zachowały się ginące gatunki zwierząt i ptaków takich jak : łoś, bóbr, żubr, cietrzew czy głuszec. Zasadniczym obowiązkiem Koła jest zachowanie, rozwój i wzrost stanów zwierzyny. Działalność łowiecka to normalna rotacja pokoleń, usuwane są z łowiska sztuki stare, chore, selekcyjne jak również ograniczane są nadmierne stany zwierzyny w celu zachowania równowagi gatunkowej i dostosowania liczby zwierzyny do pojemności łowiska.

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top