Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Oświata » Konkurs fotograficzny pt.: „Lubawa w oczach przedszkolaka”

Konkurs fotograficzny pt.: „Lubawa w oczach przedszkolaka”

Konkurs fotograficzny pt.: „Lubawa w oczach przedszkolaka”

Bez tytułu1Serdecznie zapraszamy przedszkolaków do wzięcia udziału w konkursie. Prace należy składać w terminie 01.04.14r. – 09.05.14r. u wychowawców grup. Chętnych rodziców wraz z dziećmi prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. LUBAWA W OCZACH PRZEDSZKOLAKA

I. Organizator:
Przedszkole Miejskie w Lubawie, koordynator konkursu- Ornowska Patrycja (nauczyciel).

II. Uczestnicy:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Lubawie.

III. Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań kulturą własnego regionu.
Wzbogacenie wiedzy nt .swojego miasta.
Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
Prezentacja twórczości dzieci.
Stworzenie galerii o najpiękniejszych miejscach z naszej okolicy.
Zdjęcia wykonane przez uczestników zostaną wykorzystane do stworzenia gier edukacyjnych MEMORY.

IV. Zasady konkursu:
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z tytułem konkursu.
(np. Kościoły, Rynek, Łazienki, Lipy, place zabaw i inne obiekty budzące zainteresowanie dzieci)
2. Prace wykonywane są przez dzieci – z pomocą rodziców czy opiekunów.
3. Format wywołanej fotografii to: 15 cm x 21 cm.
4. Zdjęcia należy również złożyć w formie elektronicznej na płycie bądź na adres email: przedszkole.lubawa@wp.pl
5. Nadesłane prace(fotografie) należy dostarczyć w podpisanej kopercie (tytuł pracy, imię i nazwisko, grupa).
6. Autorzy prac podpisują oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a także o możliwości wykorzystania fotografii do stworzenia gier edukacyjnych.
7. Przesłane prace nie będą zwracane.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
9. Trzy najpiękniejsze fotografie zostaną nagrodzone.
10. Nagrodzone zdjęcia zostaną również opublikowane na stronie przedszkola.

V. Terminy:
Konkurs trwa od 01.04.2014 r. do  09.05.2014 r. Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy składać u wychowawców poszczególnych grup. Prace niespełniające wymogów np. dostarczone tylko w jednej formie nie będą brały udziału w konkursie.

VI. Ogłoszenie wyników i nagrody:
Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.05.2014r

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top