Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Inne » Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie VIII” ogłoszony

Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie VIII” ogłoszony

Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie VIII” ogłoszony

Stowarzyszenie Przystań w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1 we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy „Działaj Lokalnie VIII”. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gmin z terenu powiatu iławskiego.

W tej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o podmiotach, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Iława (gmina wiejska i miejska), Kisielice, Zalewo, Susz, Lubawa (gmina wiejska i miejska). Działania realizowane mogą być tylko i wyłącznie w jednej z w/w gmin. Na planowane działania można otrzymać maksymalnie kwotę 6 000 złotych, ich realizacja powinna trwać od 3 do 6 miesięcy.
Wnioski można składać do 5 maja 2014 r.
W tegorocznej edycji wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków: http://system.dzialajlokalnie.pl/
Wnioski złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę.
Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników.
Decyduje data złożenia wniosku w generatorze. Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
Regulamin Programu Działaj Lokalnie VIII 2014: http://www.przystan.ilawa.pl

Osoba do kontaktu Koordynator: PERGES DAWID tel.: 602-474-956

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top