Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki plików cookies | Zgadzam się –>
Tu jesteś: Home » Wiadomości » Mają różne programy wspierania seniorów

Mają różne programy wspierania seniorów

Mają różne programy wspierania seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie w ramach wsparcia udzielanego seniorom realizuje programy koordynowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej między innymi „Opieka 75+”  oraz „Korpus Wsparcia Seniora” .

Program „Opieka 75+”

Strategicznym celem Programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze są formą wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych  osób. To pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem. Realizowany przez MOPS program skierowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej, zarówno samotnych, jak i samotnie gospodarujących, a także tych pozostających w rodzinie. Wsparciem obejmujemy osoby nowe, które po raz pierwszy korzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które mają zwiększoną liczbę godzin tych usługi. Gmina Miejska Lubawa przystąpiła do realizacji Programu w roku 2018, uzyskując dofinansowanie do 50 % przewidywanych kosztów zadania. Środki finansowe z programu zostały  przeznaczone wyłącznie na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług lub osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.  W 2021 roku z Programu skorzystało 28 osób, a liczba zrealizowanych godzin wyniosła 32 121, w tym 11 233 z dofinansowania, który wyniósł: 121 638 zł. Aktualnie w 2022r. planowane wsparcie ma objąć 22 osoby. Wnioskowana kwota na ten cel wynosi: 161 724,50 zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniora”

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. Ponadto celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. Planowany koszt realizacji tego Programu ma wynieść 43 500 zł.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły.  Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych, jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji służbą.

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do MOPS, tel. 89 645-28-55. Osoby do kontaktu to: Dorota Nidzworska i Iwona Zielińska.

mops

Komentarze

Komentarze

Translate »
Scroll to top